March 2014 Māori Law Review

Book review – He Papakupu Reo Ture: A Dictionary of Māori Legal Terms

Overview

He Papakupu Reo Ture: A Dictionary of Māori Legal Terms

Māmari Stephens and Mary Boyce

LexisNexis New Zealand 2013 (ISBN: 9781927183748)

Reviewed by Pānia Papa - Ngāti Korokī-Kahukura, Ngāti Mahuta.

Discussion

He papakupu ngā tino hoa o te hunga whakamāori kōrero, ā, kua tau mai tēnei papakupu hei hoa mō ngā papakupu pūtaiao, pāngarau hoki kei taku paenga pukapuka. He rawe ki a au te takoto o ngā kōrero o roto i te Papakupu Reo Ture, he māmā te whai, he mārama hoki ngā tohu i te taha o te kupu e whakaatu mai ana i ahu mai i tēhea puna kōrero ia kupu. Ko tētehi anō painga o tēnei papakupu, ka homai he tauira i te taha o ngā kupu e kitea ai te horopaki i hua mai ai te kupu. Ka nui te whaihua o tēnei papakupu ki te hunga whakamāori kōrero, ki te hunga rānei e mahi ana i roto i ngā tūranga ā-iwi, ā-Kāwanatanga hoki e whai pānga ana ki ngā āhuatanga o ngā kokoraho whenua ki Te Roopu Whakamana i Te Tiriti o Waitangi, ki ngā Kaunihera, ki ngā Kōti anō hoki.

Every translator has a stack of dictionaries filling their bookshelves, and this one is a welcome addition to mine, joining the other subject specific Science and Mathematics dictionaries already there. The layout of terms, examples and reference notes in 'A Dictionary of Māori Legal Terms' is excellent. It is easy to follow and the references accompanying each term clearly indicate the source of that term. Another beneficial element of this dictionary is that it provides contextual examples of how the term has been used in legal contexts, from the corpus of legal documents. This dictionary will not only be hugely beneficial for translators, but also for people working in tribal authorities or governmental positions working with Waitangi Tribunal claims, Councils and Courts.

Pānia Papa - Ngāti Korokī-Kahukura, Ngāti Mahuta.

MSocSci (Waikato), RSA CTEFLA (Cambridge), Tītohu Whakamāori (Te Taura Whiri i Te Reo), Te Panekiretanga o Te Reo (Te Wānanga o Aotearoa)

Kaiwhakamāori ā-tuhi, Kaiwhakataki Pouaka Whakaata, Mātanga Reo i te Ao Pāpaho, Kaiako i Te Panekiretanga o Te Reo me ngā Kura Reo o te motu, Kaiwhakangungu Kaiako, Kaiwaihanga Marau, Rauemi Whakaako anō hoki.

Translator, Television presenter, Māori Language Consultant in Broadcasting, Tutor in Te Panekiretanga o Te Reo and national Kura Reo, Professional Development Provider for Teachers, Curriculum and Resource designer.